Om F&H

Historik

F&H har sedan 1945 uppfyllt kundernas önskemål och behov inom köksutrustning och heminredning, och i dag är F&H ”Skandinaviens ledande brand & trading house”.

Erfarenhet kombinerat med kompetenta och lojala medarbetare är en viktigt del av detta. Gott köpmanskap, effektiv företagsledning och kännedom om marknaden utgör en annan grundläggande del.

De två innovativa köpmännen Erik Vinther och K. E. Larsen grundade grossistföretaget under namnet ”Vinter og Larsen”. De såg tidigt framtidsmöjligheterna med att bedriva handel i Fjärran östern, och etablerade därmed snabbt en ledande ställning i branschen.

Företagets ägandeförhållanden förändrades på 1980-talet, och företaget bytte namn till ”Fusager og Høgh”. Nya ägandeförhållanden har i dag ändrat namnet till bara F&H A/S.

År 2000 hade F&H en ny ledning och året blev startpunkten för en strategisk utvecklingsprocess med fokus på tillväxt i Skandinavien, på partnerskap och på märkesprodukter.

Namnet F&H fastställdes år 2002 i och med förvärvet av två idealiska samarbetspartners i Norge respektive Sverige. Det norska företaget Egil Syversen AS (som i dag är F&H of Scandinavia AS) och dess svenska motsvarighet Jestrade AB (som i dag är F&H of Scandinavia AB) införlivades i koncernen. Tillsammans med huvudkontoret i Danmark har företaget nu Skandinaviens bredaste distributionsnät – en stabil grund för att behålla och utveckla den ledande positionen i Skandinavien.

År 2005 blev F&H-koncernen en del av den norska familjeägda koncernen Canica som ägs av Stein Erik Hagen. 2006 var ett år som koncentrerades på konsolidering och tillväxt genom förvärv av A-L Isenkram en gros A-S i Danmark, Løkken Trading AS i Norge och det välkända danska varumärket Södahl AS.

Under försommaren 2009 etablerades F&H Asia Ltd., för att komma närmare tillverkarna och dra nytta av den snabba utvecklingen i Kina och därigenom stärka F&H-koncernens konkurrenskraft och anpassning från traditionell grossist till brand & trading house.

Under våren 2011 förvärvades Nuance som är ett varumärke inom designprodukter åt hemmet, som en ytterligare konsolidering i branschen. År 2014 utökades dotterbolaget i Kina med ett eget lager, vilket bland annat innebär färre transporter och mindre belastning på lagringskapaciteten i Viborg.

En omstrukturering i sommaren 2015 hos F&H’s ägare, Canica AS i Norge, flyttade F&H upp från att vara dotterbolag under Centurie (f.d. Jernia) till att vara en självständig koncern direkt under Canica AS, som är en av de största privatägda investeringsbolag i Norge.

F&H har i Danmark mer än 23.000 m2 lager i anknytning till huvudkontoret, och därutöver 7.000 m2 höglager på en annan adress i Viborg. Dessutom förfogar man över mer än 1.000 m2 lager i Kina.