Om F&H

Licensavtal med Morsø

F&H har ingått ett långsiktigt licensavtal med Morsø avseende de produkter som finns i kategorierna Kitchen Living Dining.

Detta innebär att F&H kommer att utveckla och tillverka dessa kategorier i samarbete med Morsø, medan Outdoor-produkterna fortfarande utvecklas och produceras av Morsø. Samtidigt öppnas möjligheten för F&H att sälja Morsø KLD-produkter i hela EU.