Om F&H

En epok i den nordiska järnhandelsbranschen

VD:n för Thuesen Jensen A/S (Sebastian ABs moderbolag) Jens Peter Thuesen Jensen, som i mer än 50 år har satt stor prägel på den nordiska järnhandelsbranschen, har för att trappa ner på sin affärsverksamhet sålt sina aktier i F&H Group A/S. Det innebär också att han slutar som VD för Thuesen Jensen A/S, och istället blir styrelseordförande.

Det gör att Jens Peter Thuesen Jensen även i fortsättningen kommer att ha inflytande över den speciella Thuesen Jensen-kultur som har kännetecknat företaget sedan det grundades 1939. 2018 blev Thuesen Jensen A/S en del av F&H Group A/S med Jens Peter Thuesen Jensen som delägare. Nu övertar F&H Holding A/S alla aktierna och VD:n för F&H A/S Knud Lomborg blir även VD för Thuesen Jensen A/S.

Jens Peter Thuesen Jensen fortsätter som medlem av styrelsen för F&H Group A/S, som via F&H Holding A/S har norska Canica AS som slutägare, och han kommer även att sitta i styrelsen för F&H A/S.

Martin B. Larsen utses samtidigt till kommersiell direktör med ansvar för Thuesens Jensens inköp och försäljning i Danmark, och inköpsdirektör Helle Gangsted-Rasmussen slutar efter 45 år på Thuesen Jensen A/S. Martin B. Larsen ingår i F&H:s ledningsgrupp och samtidigt optimeras en rad interna arbetsflöden inom bl.a. Logistik, HR, Finans och Marketing mellan de båda företagen.