Återförsäljare

Den 12 februari 2020

Coronaviruset skapar osäkerhet om leveranser till och från F&H

Som tydligt framgår av dagspressen är stora delar av Kina fortfarande mer eller mindre stängt på grund av Covid-19 / Coronaviruset, och därmed påverkas också leveranssituationen från Kina och på andra håll i regionen. 

Den omfattande nedstängningen i Kina innebär också att produktionen på många håll fortfarande ligger nere. Dessutom är stora delar av infrastrukturen lamslagen – inklusive hamnterminaler, järnvägar, flygplatser m.m. 

F&H kan tyvärr inte ge ett entydigt svar angående våra många försändelser från Kina, men vi har naturligtvis 100 % fokus på situationen. 

Vi håller så långt det är möjligt löpande kontakt med våra leverantörer och har bett dem att på nytt bekräfta ETD/ETA på liggande beställningar, och om det finns några konkreta ändringar när det gäller dina leveranser så kommer vi att informera om detta så snabbt som möjligt. 

Vi kan i nuläget tyvärr inte ge ett mer konkret svar på när situationen beräknas ha normaliserats, men det råder ingen tvekan om att det de kommande månaderna kommer att bli förseningar som kommer att få betydelse för leveranserna de närmaste månaderna. 

En situation som denna, med ett virus som gör att hela produktionsapparaten i Kina ligger nere i flera veckor, är att beteckna som force majeure, men vi kommer naturligtvis att göra allt som står i vår makt för att hålla er informerade om situationen, samt att säkerställa en så optimal leveranssituation som möjligt.