Leverantörer

Leverantörer

F&H har ett mycket stort nätverk över hela världen med några av de bästa leverantörerna i branschen.

Här har vi samlat information om våra krav/riktlinjer för leverantörer – krav som vi noga följer upp att de efterlevs.

Vår fysiska närvaro i Asien gör att vi snabbt kan göra oanmälda besök hos fler leverantörer, och därmed i större utsträckning kontrollera produktionsledet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om våra leverantörer.