Om F&H

AEO

AEO-certifiering

F&H Group AB har AEO-certifierats av den danska skattemyndigheten, SKAT, vilket bl.a. innebär följande fördelar:

 • Trovärdig partner i den internationella försörjningskedjan
 • Större kundlojalitet
 • Optimering av verksamhetens processer
 • Färre försenade försändelser
 • Färre säkerhetsproblem
 • Högre säkerhet och bättre kommunikation mellan handelspartners i försörjningskedjan


AOEC-godkännande

 • Enklare tillgång till tullförenklingar
 • Färre fysiska och dokumentbaserade kontroller – dvs. de varor som verksamheten importerar ska mer sällan kontrolleras fysiskt
 • Förhandsunderrättelse om tullkontroll innan varorna anländer
 • Kontrollen genomförs som en prioriterad uppgift, dvs. kontrollen hos en AEO-certifierad verksamhet prioriteras framför kontroll hos en icke AOE-certifierad verksamhet
 • Efter anmodan kan kontrollen göras på en annan plats än den plats till vilken varorna levereras

Se certifikatet här