Om F&H

Nyckeltal

2020 (i mio. DKK)

Omsättning 1.210
EBITDA 67
Eget kapital 157
Medarbetare 344